Mandarijnenactie 6 november 2018

Mandarijnenactie 6 november 2018

 

De mandarijnenactie is op dinsdagavond 6 november 2018. We beginnen met lopen om 18.00 uur. Je wordt daarom om 17.45 uur in de kantine verwacht. Wanneer er mensen zijn die nog mee willen lopen maar niet op de lijst staan, dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom en zien we jullie graag om 17.45 uur in de kantine. 

De mandarijnen worden  per zakje van 8 verkocht, 1 voor €2,50 en 2 voor €4,00. De mandarijnen worden geleverd door ‘Het Groene Appeltje’ uit Kollum. We pakken de mandarijnen zelf weer in op maandagavond 5 november vanaf 19.30 uur in de kantine. Ook hierbij is alle hulp welkom.   

 

Wanneer je niet kunt lopen moet je ZELF voor vervanging zorgen. Wanneer je niet op tijd kunt komen of een vervanger hebt geregeld dan graag een berichtje sturen aan Hinke Beets (0611279058). Ook voor opmerkingen of vragen kun je bij Hinke & Danielle terecht.       

 

Wijkindeling:

Wijk 1:

Molenhoek, Oostenstein, Halbertsmastraat, W. Dijkstrastraat, D. Wumkesstr.,N. Haismastr., Sytstrastraat, O. Postmastr., G. Japicxstr., en Eyso de Wendtstr.,  Tolhuis, Rechthuisplein.

Chauffeur: Marian van der Zwaag

Lopers: Anke Dam, Jelmer van der Zwaag, Jildert van der Zwaag, Anke van der Zwaag, Kristan Oppersma, Willem Kroodsma ,Yme Westra, Bonita van der Vaart, Minze de Boer.

 

Wijk 2:

Gehele Joh. Bogermanstr., (flat niet), v. Riniastr. , v. Bootsmalaan, Bernardlaan, v. Tademastraat, v. Scheltingalaan (vanaf huize Oppersma tot aan de Bernardschool), Uniahof, v. Aylvastr., Wilhelminastr., Beatrixstr., Julianastr., De Tunen. Eskestr. (vanaf J. Bogermanstr. Tot waterlelie)

Chauffeur: Inge Sterkenburg

Lopers: Grietina Solle, Sijtske de Vries, Silva van der Laan, Gertjan Oppersma, Raymond Wieringa, Marloes Wieringa, Tineke van der Veen, Mel Beiboer en Esther Terpstra.      

 

Wijk 3:

Oostenburgstr., Zuiderstraat, R. Meynardistr. Putstr. Eskesstr., (Slagerij de Vries tot en met Joh. Bogermanstr.)  Gasthuisstr., van Eysingalaan, Timmerwerf en van Scheltingalaan (Rabobank tot en met Huize Oppersma). 

Chauffeur: Bart de Vries

Lopers: Jeltsje de Vries, Kelly Beiboer, Gerben de Vries, Eliza Zijlstra, Weinyk Drost, Pieter Krol, Manon Hoekstra, Andre Kalsbeek en David van Dusschoten.     

  

Wijk 4:

Tjerk.Hiddesstraat (flats niet), Kerkstraat, Meerkoetstraat, Gerrit. Bleekerstr., Gruttostraat, Leeuwerikstr. Valkenhof, Reigershof, Kievitstraat, Ooiervaarshof, Pluvierstr. ,Tilburystr. , Sulkystr. en Harddraversbaan.

Chauffeur: Siep Hoekstra

Lopers: Elisabeth Thalen, Jan Veenstra, Fennie Kooistra, Tim Sterkenburg, Hilline Reitsma, Daniëlle Hoekstra, Alex Visser en Klaas Visser.          

 

Wijk 5:

Mr. Andreasstr., Meckama, Cantecleer, Grimbeert, Cantaart, Bruneel, Rosseel, Firapeel, Nobel (vanaf de haven tot en met Uulco en Wilma) en Singelweg.

Chauffeur: Geertje Krap

Lopers: Anne-Jan Miedema, Gerdien Kuipers, Uulco Hoekstra, Marieke van Straten, Chantal Beerstra, Alle Thiemen Pranger, Rien van der Laan, Thomas de Vries.       

 

Wijk 6:

Kriekepitte, Ticeline, Ermeline, Beline, Maupertuus, Cuwaard, Botsaard en Reinaard, Nobel (vanaf Uulco en Wilma tot David).  

Chauffeur: Ruurd Meindertsma

Lopers: Andrea Djoegan, Matilde Kroes, Jacob Nutma, Berend Krol, Jenny Nicolai, Sanne van der Meulen, Rina Sterkenburg,  Leanne van der Meulen, Teske Kroes en Jessica Wieringa.  

 

Wijk 7:

De Hammeren, De Hooidollen, De Broeken, De Dellen, van Limburg Stirumweg, De Keegen, de Westerregen en de Wirden, de Anjen, Woldringstr., Hogeboomstr. Witteveenstr. , de Kwekerij, Broersmastr.

Chauffeur: Bert van der Laan

2e chauffeur: Andries Oppersma

Lopers: Wietske de Boer, Klaske de Boer, Maarten Piersma, Thomas Visser, Harmke de Vries, Tineke van Zwieten, Harmanna Dijkstra, Anneke Hiemstra & Wieger Grijpstra.       

 

Wijk 8:

Lisdodde, Waterlelie, Kalmoes en Zwanebloem

Chauffeur:

Lopers: ….

 

Wijk 9:

Voorstraat, W. Lodewijkstr., Prinsenhof, W. Lodewijkstraat,  Meckamastraat, Tjerk Hiddesstr. (alleen de flats), flat Molenkamp en het industrieterrein.  

Chauffeur:  

Lopers:

 

Wijk 9 wordt op woensdagochtend 8 november gelopen (mits er mandarijnen over zijn). Ook hier zoeken we nog vrijwilligers voor. Je kunt je hier voor aanmelden bij Daniëlle Broersma of Hinke Beets.

 

 

 

Allemaal alvast bedankt voor jullie hulp. We hopen dat deze actie weer een groot succes wordt. Tot dinsdag 6 november!

 

Groeten,

De commerciële activiteiten commissie

Gertjan Oppersma, Silva van der Laan, Daniëlle Broersma & Hinke Beets