Wijkindeling mandarijnenactie

Mandarijnenactie 7 november 2017

De mandarijnenactie is op dinsdagavond 7 november 2017. We beginnen met lopen om 18.00 uur. Je wordt daarom om 17.45 uur in de kantine verwacht. Wanneer er mensen zijn die nog mee willen lopen maar niet op de lijst staan, dan zijn jullie natuurlijk van harte welkom en zien we jullie graag om 17.45 uur in de kantine.
De mandarijnen worden per zakje van 8 verkocht, 1 voor €2,50 en 2 voor €4,00. De mandarijnen worden geleverd door ‘Het Groene Appeltje’ uit Kollum. We pakken de mandarijnen zelf weer in op maandagavond 6 november vanaf 19.30 uur in de kantine. Ook hierbij is alle hulp welkom.

Wanneer je niet kunt lopen moet je ZELF voor vervanging zorgen. Wanneer je niet op tijd kunt komen of een vervanger hebt geregeld dan graag een berichtje sturen aan Hinke Beets (0611279058). Ook voor opmerkingen of vragen kun je bij Hinke terecht.


Wijkindeling:

Wijk 1:
Molenhoek, Oostenstein, Halbertsmastraat, W. Dijkstrastraat, D. Wumkesstr.,N. Haismastr., Sytstrastraat, O. Postmastr., G. Japicxstr., en Eyso de Wendtstr., Tolhuis, Rechthuisplein.

Chauffeur: Bert van der Laan (beginnen om 17.30 uur)
Lopers: Silva van der Laan, Ruurd Meindertsma (evt. extra auto), Sanne van der Meulen, Gerben de Vries, Eliza Zijlstra, Thomas de Vries, Alex Visser.


Wijk 2:
Gehele Joh. Bogermanstr., (flat niet), v. Riniastr. , v. Bootsmalaan, Bernardlaan, v. Tademastraat, v. Scheltingalaan (vanaf huize Oppersma tot aan de Bernardschool), Uniahof, v. Aylvastr., Wilhelminastr., Beatrixstr., Julianastr., De Tunen. Eskestr. (vanaf J. Bogermanstr. Tot waterlelie)

Chauffeur: Inge Sterkenburg
Lopers: Grietina Solle, Danielle Broersma, Jenny Nicolai, Marloes Wieringa, Jitze Krol, Manon Hoekstra en Esther Terpstra.

 

Wijk 3:
Oostenburgstr., Zuiderstraat, R. Meynardistr. Putstr. Eskesstr., (Slagerij de Vries tot en met Joh. Bogermanstr.) Gasthuisstr., van Eysingalaan, Timmerwerf en van Scheltingalaan (Rabobank tot en met Huize Oppersma).

Chauffeur: Bart de Vries
Lopers: Gertjan Oppersma, Jeltsje de Vries, Kelly Beiboer, Weinyk Drost, Raymond Wieringa, Pieter Krol, Anke Dam en David van Dusschoten.

Wijk 4:
Tjerk.Hiddesstraat (flats niet), Kerkstraat, Meerkoetstraat, Gerrit. Bleekerstr., Gruttostraat, Leeuwerikstr. Valkenhof, Reigershof, Kievitstraat, Ooiervaarshof, Pluvierstr. ,Tilburystr. , Sulkystr. en Harddraversbaan.

Chauffeur: Siep Hoekstra
Lopers: Elisabeth Thalen, Jan Veenstra, Fennie Kooistra, Tim Sterkenburg, Hilline Reitsma, Daniëlle Hoekstra en Klaas Visser.


Wijk 5:
Mr. Andreasstr., Meckama, Cantecleer, Grimbeert, Cantaart, Bruneel, Rosseel, Firapeel, Nobel (vanaf de haven tot en met Uulco en Wilma) en Singelweg.

Chauffeur: Geertje Krap
Lopers: Anne-Jan Miedema, Gerdien Kuipers, Uulco Hoekstra, Jorn van der Weg, Marieke van Straten, Chantal Beerstra en Mel Beiboer.


Wijk 6:
Kriekepitte, Ticeline, Ermeline, Beline, Maupertuus, Cuwaard, Botsaard en Reinaard, Nobel (vanaf Uulco en Wilma tot David).

Chauffeur: Willem Kroodsma
Lopers: Andrea Djoegan, Matilde Kroes, Rina Sterkenburg, Kristan Oppersma, Leanne van der Meulen, Teske Kroes en Jessica Wieringa.


Wijk 7:
De Hammeren, De Hooidollen, De Broeken, De Dellen, van Limburg Stirumweg, De Keegen, de Westerregen en de Wirden, de Anjen, Woldringstr., Hogeboomstr. Witteveenstr. , de Kwekerij, Broersmastr.


Chauffeur: Andries Oppersma
Lopers: Wietske de Boer, Harmke de Vries, Tineke van Zwieten, Harmanna Dijkstra, Jelmer van der Zwaag, Wieger Grijpstra & Jacob Nutma.


Wijk 8:
Lisdodde, Waterlelie, Kalmoes en Zwanebloem

Chauffeur: Sjoukje Kamperman
Lopers: Sjoukje Kamperman en ??


Wijk 9:
Voorstraat, W. Lodewijkstr., Prinsenhof, W. Lodewijkstraat, Meckamastraat, Tjerk Hiddesstr. (alleen de flats), flat Molenkamp en het industrieterrein.

Chauffeur:
Lopers:

Wijk 9 wordt op woensdagochtend 8 november gelopen (mits er mandarijnen over zijn). Ook hier zoeken we nog vrijwilligers voor. Je kunt je hier voor aanmelden bij Daniëlle Broersma of Hinke Beets.

 

Allemaal alvast bedankt voor jullie hulp. We hopen dat deze actie weer een groot succes wordt. Tot dinsdag 7 november!

Groeten,
De commerciële activiteiten commissie
Gertjan Oppersma, Silva van der Laan, Tim Sterkenburg, Daniëlle Broersma & Hinke Beets