KangoeroesTrainer/Coach: Inge Sterkenburg
Trainingstijden: klik hier

Welkom bij de speciale pagina voor de Kangoeroe Klup van Invicta! Hier vind je onder andere informatie over wat de Kangoeroe Klup precies is en hoe je Kangoeroe-lid bij Invicta kunt worden! Word ook Invicta Kangoeroe!
 
 
Wat is de Kangoeroe Klup?
De Kangoeroe Klup is sport- en spel voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Iedere veertien dagen op vrijdagmiddag van 16:00- 17:00 (elke even week) organiseert Kv Invicta een Kangoeroe Klup trainingop op ons korfbalveld, waarbij leuke, verantwoorde en gevarieerde spelvormen aan bod komen. En in de winter zetten we de trainingen voort in de Van der Bij-hal.
 
 
Waarom de Kangoeroe Klup?
De belangrijkste reden is dat we graag zoveel mogelijk kinderen willen laten kennismaken met korfbal. Dit met het oog op ledenwerving, maar ook ter algemene promotie van onze sport. De Kangoeroe Klup speelt daarnaast in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het steeds vaker voorkomen van obesitas bij kinderen en de aandacht voor waarden en normen.
 
In september 2006 is het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) gestart met de ontwikkeling van de Kangoeroe Klup. De naam ‘Kangoeroe Klup’ is afkomstig van het KNKV, die deze naam gekozen heeft omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden!
 
 
Wil je ook bij de Kangoeroe Klup?
Je mag altijd gratis en vrijblijvend vier keer mee doen. Als je het leuk vindt, vragen we na deze keren aan je ouders of je Kangoeroe lid mag worden bij Invicta.
 
Als je lid wilt en mag worden, kun je dit regelen door een inschrijfformulier in te vullen op de site: www.kvinvicta.nl  of via de Kangoeroe Klup train(st)ers.
 
Lidmaatschap van de Kangoeroe Klup kost E 4,50 per maand. Voor dit bedrag ben je gelijk lid van de Kangoeroe Klup van het KNKV.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Hiemstra (tel.nr: 0511- 453828) of met een ander TC lid.
 
 
Je vriendjes van de Kangoeroe Klup
Wil je meer over hen te weten komen kijk dan op de speciale site van de KNKV www.kangoeroeklup.nl
 
 
 
 

Welkom bij de speciale pagina voor de Kangoeroe Klup van Invicta! Hier vind je onder andere informatie over wat de Kangoeroe Klup precies is en hoe je Kangoeroe-lid bij Invicta kunt worden! Word ook Invicta Kangoeroe!
 
 
Wat is de Kangoeroe Klup?
De Kangoeroe Klup is sport- en spel voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Iedere veertien dagen op vrijdagmiddag van 16:00- 17:00 (elke on-even week) organiseert Kv Invicta een Kangoeroe Klup training in de van der Bijhal, waarbij leuke, verantwoorde en gevarieerde spelvormen aan bod komen. En in het voorjaar zetten we de trainingen voort buiten op het veld.
 
 
Waarom de Kangoeroe Klup?
De belangrijkste reden is dat we graag zoveel mogelijk kinderen willen laten kennismaken met korfbal. Dit met het oog op ledenwerving, maar ook ter algemene promotie van onze sport. De Kangoeroe Klup speelt daarnaast in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het steeds vaker voorkomen van obesitas bij kinderen en de aandacht voor waarden en normen.
 
In september 2006 is het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) gestart met de ontwikkeling van de Kangoeroe Klup. De naam ‘Kangoeroe Klup’ is afkomstig van het KNKV, die deze naam gekozen heeft omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden!
 
 
Wil je ook bij de Kangoeroe Klup?
Je mag altijd gratis en vrijblijvend vier keer mee doen. Als je het leuk vindt, vragen we na deze keren aan je ouders of je Kangoeroe lid mag worden bij Invicta.
 
Als je lid wilt en mag worden, kun je dit regelen door een inschrijfformulier in te vullen op de site: www.kvinvicta.nl  of via de Kangoeroe Klup train(st)ers.
 
Lidmaatschap van de Kangoeroe Klup kost E 4,50 per maand. Voor dit bedrag ben je gelijk lid van de Kangoeroe Klup van het KNKV.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Hiemstra (tel.nr: 0511- 453828) of met een ander TC lid.
 
 
Je vriendjes van de Kangoeroe Klup
Wil je meer over hen te weten komen kijk dan op de speciale site van de KNKV www.kangoeroeklup.nl