Competitie start

Met de huidige maatregelen vanuit het kabinet mogen we weer starten met de veldcompetitie najaar. Als vereniging hopen we met elkaar veilig en met veel plezier te kunnen gaan sporten. Dit vraagt van een ieder eigen verantwoordelijkheid en in achtneming van de opgestelde kaders van de rijksoverheid. Een aantal aandachtspunten willen we hier onder de aandacht brengen:

- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar.
Volwassenen dienen 1,5 meter afstand te houden voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten.
- Volg altijd aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie op.
- Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
- Neem je eigen bidon/drinken mee, er zal geen drinken worden aangeboden in de pauze.
- Spelers graag zoveel mogelijk gebruik maken van de toiletten in de kleedkamers, en toeschouwers van de toiletten in de kantine.
- Sportmaterialen graag met elkaar reinigen na de wedstrijd/training.
- Er is beperkte ruimte om gebruik te maken van de kleedkamers, hou hiermee rekening met omkleden en douchen.
- In de kantine kan er alleen met pin worden betaald.

Het gehele protocol wat van toepassing is, is via de volgende link te verkrijgen:
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v15.pdf

Zijn er vragen/onduidelijkheden dan kunnen jullie altijd bij ons terecht.

Namens Bestuur en commissies Invicta